Zakažite pregled
* polja obeležena zvezdicom su obavezna
Lečenje dece
Pedijatrija
SMH PRISTUP:

U Sava Memorial bolnici okupljen je tim vrsnih pedijatara i pedijatrijskih specijalista koji obezbeđuju multidisciplinaran ali i individualizovan pristup lečenju dece. Naša pedijatrijska služba obuhvata širok spektar medicinskih grana i specijalnosti, i omogućava sveobuhvatan pristup lečenju dece.

Naše usluge pedijatrije uključuju prvenstveno dečju internu medicinu, koja obuhvata dijagnostiku i lečenje respiratornih, kardiovaskularnih, gastrointestinalnih i drugih oboljenja. Pedijatrijski neurolozi bave se lečenjem neuroloških poremećaja kod dece, a endokrinolozi su posvećeni tegobama poput dijabetesa, problemima sa rastom, ili problemima sa radom štitne žlezde.

Posebno smo ponosni na naš stručni doprinos u rešavanju poremećaja mokrenja kod dece, kroz proces urodinamskog ispitivanja, što je metod koji je kreirala i pokrenula naša dr Ljiljana Njagojević. Sava Memorial Hospital sigurno je zdravstvena ustanova u kojoj ćete dobiti najbolja dugoročna rešenja za problem poremećaja mokrenja.

+381 11 777 36 00 +381 67 777 36 00 +381 69 115 35 25
info@savamemorial.com
OPŠTA PEDIJATRIJA

1. Febrilna stanja (akutne respiratorne i gastrointestinalne infekcije, febrilnost nepoznatog uzroka)
2. Bol u uhu
3. Pregled zdravog deteta za povratak u kolektiv

1. Bol u grudima
2. Šum na srcu
3. Lupanje i preskakanje srca
4. Povišen arterijski pritisak
5. Sinkope

DEČJA NEFROLOGIJA

1. Enureza
2. Urinarne infekcije
3. Hematurija

1. Akutne respiratorne infekcije gornjih respiratornih puteva
2. Akutne respiratorne infekcije donjih respiratornih puteva
3. Alergijske bolesti gornjih respiratornih puteva
4. Astma

DEČJA HEMATOLOGIJA

1. Anemija
2. Povećan ili smanjen broj tromcitopeije
3. Poremećaj broja leukocita
4. Povećana koncentracija hemoglobina
5. Krvarenja i poremećaj koagulacije
6. Uvećani limfni čvorovi.
7. Uvećana slezina (Splenomegalija)

DEČJA GASTROENTEROLOGIJA

1. Opstipacija
2. Dijareja
3. Bol u trbuhu
4. Nenapredovanja u telesnoj masi
5. Intolerancija na hranu i alergije

DEČJA ENDOKRINOLOGIJA

1. Nizak rast
2.Poremećaj funkcije štitne žlezde
3. Dijabetes
4. Gojaznost

DEČJA FIZIJATRIJA

1. Hipotonija i hipertonija
2. Urođeni deformiteti stopala
3. Deformiteti kičmenog stuba
3. Porođajne traume
4. Tortikolis

DEČJA NEUROLOGIJA

1. Glavobolje
2. Epilepsije
3. Usporen psihomotorni razvoj

NEONATOLOGIJA

1. Slabije napredovanje novorođenčeta
2. Novorođenačka žutica
3. Bljuckanje, povraćanje i grčevi
4. Promene po koži
5. Akutne respiratorne infekcije novorođenčeta

DEČJI DIJETETIČAR

1. Gojaznost
2. Poremećen lipidni status
3. Šećerna bolest
4. Celijakija

OPERACIJE
PREGLEDI

AKTUELNO