Zakažite pregled
* polja obeležena zvezdicom su obavezna
Dr
Vera Vojinović Golubović
Anesteziolog
placeholder image
placeholder image
O DOKTORKI

Dr Vera Vojinović Golubović je specijalista anesteziologije, reanimacije i intenzivne nege. Najveći deo svoje karijere provela je u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, gde je vodila Odeljenje za anesteziju i reanimaciju sa intenzivnom negom.

Svoje anesteziolosko iskustvo u Onkološkoj hirurgiji sticala je i boravkom u Cancer treatment center, Sabratha Hospital, Libija (1995) i u KCCC (Kuwait Cancer Control Center ) Kuvajt (2016).

Poseduje veliko iskustvo u vođenju anestezije u različitim  granama hirurgije. Bila je član tima za izvođenje najkompleksnijih hirurskih zahvata u abdominalnoj hirurgiji.

Pored kliničke prakse, imala je ključnu ulogu i u edukaciji sledećih generacija anesteziologa. Posvećena je svom profesionalnom razvoju, aktivno učestvuje u stručnim kongresima, simpozijumima, i workshopovima. Autor je i koator velikog broja stručnih radova i publikacija. Titulu Primarijusa dobila je 2012 godine.

Ekspertiza dr Vojinović Golubović nije ograničena samo na vođenje anestezije tokom hirurškog zahvata već se aktivnosti nastavljaju i u Jedinici  za intenzivno lečenje. Ona pažljivo vodi računa o pacijentima posle operacije, fokusirajući se na hemodinamsku i respiratornu stabilnost, lečenje akutnog postoperativnog bola, kao i primenu  nutritivne potpore u JIN.

Sa više od tri  decenije iskustva, posvećenost dr Vojinović Golubović svojim pacijentima je očigledna i njenoj spremnosti da se suoči i učestvuje u timskom rešavanju veoma kompleksnih zdravstvenih problema kod pacijenata. 

Trenutno, dr Vojinović Golubović radi u bolnici Sava Memorial, gde nastavlja da proširuje svoje iskustvo i primenjuje svoje veštine u različitim hirurškim disciplinama.

KAKO ANESTEZIOLOG MOŽE DA VAM POMOGNE?

Polje rada anesteziologa je vezano za izvođenje hirurške intervencije.

Anesteziolog vodi preoperativnu pripremu pacijenata i dovodi ih u optimalno stanje koje dozvoljava izvođenje hirurške intervencije.

Pacijenti sa ozbiljnim hroničnim oboljenjima moraju biti pripremljeni od strane svojih ordinirajućih  lekara, određene specijalnosti.

Anesteziolog vodi preoperativnu pripremu u hospitalnim uslovima, ako je to neophodno.

Anesteziolog poslednji pravi uvid u zdravstveno stanje pacijenta, daje saglasnost za izvođenje hirurškog zahvata i klasifikuje pacijenta u određenu grupu anesteziološkog rizika.

PROFESIONALNA UVERENJA I ODNOS PREMA PACIJENTIMA:

„Ključni segment rada anesteziologa je lični susret sa pacijentom tokom anesteziološke vizite. U tom trenutku, kroz detaljan razgovor o zdravstvenom stanju, redovnoj terapiji, navikama i prošlim iskustvima sa anestezijom, stičem dublji uvid u potrebe svakog pojedinca. Anesteziolog je dužan da svakom pacijentu jasno objasni proceduru i moguće rizike, posebno kada je reč o pacijentima koji se prvi put suočavaju sa operacijom. Najčešća pitanja pacijenata su vezana za strah koji je prisutan neposredno pre izvođenja hirurške intervencije, a vezan je za moguću budnost tokom operacije, ili mogućnost da se pacijent ne probudi iz anestezije. Moj zadatak  je da otklonim i umirim te strahove, pružajući im razumevanje i sigurnost u trenucima kada se suočavaju sa nepoznatom situacijom.“