Zakažite pregled
* polja obeležena zvezdicom su obavezna

Šta je tumor jetre?

Tumor jetre je masa abnormalnih ćelija koja se formira u jetri, organu ključnom za detoksikaciju, metabolizam i proizvodnju žuči. Tumori mogu biti benigni (neškodljivi) ili maligni (kancerogeni). Maligni tumori jetre se dele na primarne, koji počinju u jetri, kao što je hepatocelularni karcinom, i sekundarne ili metastatske tumore, koji su se proširili na jetru iz drugih delova tela. Simptomi mogu biti suptilni u ranim fazama, ali kako bolest napreduje, mogu se javiti bol u gornjem desnom delu stomaka, osećaj sitosti nakon malih obroka, žutica, i opšti osećaj malaksalosti.

Postavljanje dijagnoze

Dijagnoza tumora jetre zahteva sveobuhvatan pristup. Lekari obično započinju sa fizičkim pregledom i detaljnim razgovorom o simptomima i istoriji bolesti. Laboratorijski testovi krvi, uključujući testove funkcije jetre i markeri za tumor, mogu pružiti prve naznake. Međutim, ključnu ulogu u dijagnozi imaju slikovne metode kao što su ultrazvuk, računarska tomografija (CT) ili magnetna rezonanca (MR), koje omogućavaju detaljan prikaz strukture jetre i identifikaciju abnormalnih masa. U nekim slučajevima može biti potrebna biopsija, postupak u kojem se uzima mali uzorak tkiva jetre radi mikroskopske analize, kako bi se potvrdila priroda tumora.

Načini lečenja

Lečenje tumora jetre zavisi od tipa i stadijuma tumora, kao i od opšteg zdravstvenog stanja pacijenta. Benigni tumori često ne zahtevaju aktivno lečenje, ali ih je potrebno redovno pratiti. Za maligne tumore, opcije lečenja mogu uključivati hirurško uklanjanje tumora, što je često preferirana metoda ako je tumor lokalizovan i jetra funkcioniše dobro. Kada je reč o hirurškom lečenju tumora jetre, postoje različite metode koje zavise od veličine, lokacije i broja tumora, kao i od opšteg zdravstvenog stanja pacijenta. Dve uobičajene hirurške opcije su:

 

  • Ivična (wedge) ekscizija tumora jetre: Ova procedura uključuje uklanjanje malog, trouglastog dela jetre zajedno sa tumorom. Ivična ekscizija se često koristi za manje tumore i kada je potrebno ukloniti samo mali deo jetre da bi se tumor potpuno uklonio.

 

  • Segmentna resekcija jetre: Jetra je podeljena na segmente, a segmentna resekcija podrazumeva uklanjanje jednog ili više ovih segmenata koji sadrže tumor. Ova metoda se koristi kada je tumor veći ili kada se nalazi u specifičnom segmentu jetre. Segmentna rezekcija omogućava preciznije ciljanje tumora uz očuvanje većeg dela zdravog tkiva jetre.

 

Odluka o najboljem hirurškom pristupu zavisi od mnogih faktora, uključujući karakteristike tumora, funkciju preostalog dela jetre i prisustvo ili odsustvo drugih oboljenja jetre kao što je ciroza. Cilj hirurškog tretmana je da se ukloni sav kancer dok se sačuva što više zdravog tkiva jetre, kako bi se omogućilo normalno funkcionisanje jetre nakon operacije.

Važno je napomenuti da hirurška intervencija nije uvek moguća za sve pacijente sa tumorom jetre. Odluke o lečenju se donose na osnovu detaljne evaluacije svakog pojedinačnog slučaja, često u okviru multidisciplinarnog tima.