Zakažite pregled
* polja obeležena zvezdicom su obavezna

ŠTA JE SUŽENJE MOKRAĆOVODA?

Suženje mokraćovoda je stanje u kojem je mokraćovod sužen ili blokiran, što ometa normalan protok urina iz mokraćne bešike van tela. Uzroci suženja mokraćovoda mogu biti različiti, uključujući prethodne povrede, infekcije ili hirurške procedure. Simptomi suženja mokraćovoda su otežano mokrenje, bol prilikom mokrenja ili inkontinencija.

POSTAVLJANJE DIJAGNOZE

Dijagnoza suženja mokraćovoda obično počinje medicinskim pregledom i anamnezom. Za potvrdu dijagnoze mogu biti potrebni dodatni testovi kao što su uretroskopija, ultrazvuk ili cistoskopija. Ovi testovi pomažu lekarima da odrede stepen suženja i utvrde najbolji pristup lečenju.

NAČINI LEČENJA - BOARI FLAP

Jedna od efikasnih hirurških opcija za lečenje suženja mokraćovoda je Boari flap procedura. Tokom ove procedure, hirurg koristi deo tkiva iz bešike da bi napravio rekonstrukciju suženog dela mokraćovoda. Boari flap omogućava normalan protok urina kroz mokraćovod i obično dovodi do poboljšanja simptoma kod pacijenata sa suženjem mokraćovoda. Ovo je kompleksna hirurška procedura koja zahteva iskusnog urologa, ali može značajno poboljšati funkciju urinarnog sistema i kvalitet života pacijenata.