Zakažite pregled
* polja obeležena zvezdicom su obavezna

Šta je prelom skočnog zgloba?

Sam zglob ne možete slomiti ali možete zadobiti prelom kostiju kojem ga čine a to su tibija odnosno golenjača i fibula odnosno lišnjača. Prelom može zahvatiti jednu ili obe kosti.

Kako nastaje prelom skočnog zgloba?

Prelom nastaje načešće kod sportskih aktivnosti prilikom uvrtanja skočnog zgloba, zatim padom sa visine ili u saobraćajnim nesrećama.

Koji su simptomi preloma skočnog zgloba?

  • Iznenadna i jaka bol nakon povrede.
  • Veliki otok.
  • Ne možete opteretiti skočni zglob.

Kako se postavljas dijagnoza preloma skočnog zgloba?

Dijagnoza se postavlja pregledom Vašeg ortopeda. Potrebno je uraditi RTG snimak koji se često mora dopuniti MSCT i MRI snimkom.

Postoje li različiti tipovi preloma skočnog zgloba?

Postoji nekoliko tipova preloma:

Prelom spoljašnjeg maleolusa, gležnja. Ovo je najčešći tip preloma skočnog zgloba.

Prelom unutrašnjeg maleolusa, gležnja

Bimaleolarni prelom skočnog zgloba, prelom oba gležnja.Ovo je drugi najčešći tip preloma skočnog zgloba.

Prelom zadnjeg maleolusa, gležnja. Ovo je prelom zadnjeg dela tibije, golenjače u skočnom zglobu.

Trimaleolarni prelom, prelom spoljašnjeg, unutrašnjeg i zadnjeg maleolusa, gležnja. 

Prelom pilona. Završni deo tibije gradi krov skočnog zgloba. Prelom ovog dela zove se prelom pilona tibije.

Maisonneuve prelom: Ovaj prelom se događa kada uganete skočni zglob i polomite gornji deo fibule, lišnjače, blizu kolena.

Povreda sindezmoze: Sindezmoza je zglob koji se nalazi između donjeg dela Vaše fibule i tibije i pričvršćen je ligamentima. Ova povreda se događa kada imate barem prelom jednog maleolusa i istegnete ligamente u ovom zglobu.

Lečenje bez operacije

Stabilni prelomi bez dislokacije mogu se lečeiti neoperativno gips imobilizacijom ili ortozom u trajanju od 4 do 6 nedjelja u zavisnoisti od tipa preloma i godina starosti. Gips se mora održavati čistim. Tokom nošenja gipsa veoma je važno koristiti lekove protiv zgrušavanja krvi koje Vam prepiše Vaš ortoped. Tokom nošenja gipsa zabranjen je oslonac i potrebno je koristiti štake.

Kada je potrebna operacija?

U slučaju nestabilnih, komplikovanih preloma sa pomakom kostiju indikovano je operativno lečenje. Operacija podrazumeva da se krajevi kosti vrate u normalnu poziciju i zatim fiksiraju pločom i zavrtnjima.

Za fiksaciju korekcije se koriste zavrtnji i pločice od posebnih legura koji se ne moraju odstraniti i koji poseduju sertifikat da se u slučaju potrebe može sprovesti dijagnostika magnetnom rezonancom. 

Operacija se vrši u blok anesteziji,  analgosedaciji ili opštoj anesteziji a pacijent bolnicu napušta najčešće narednog dana.

Preoperativno je potrebno uraditi osnovne analize krvne slike i biohemijskih parametara, uz intrenistički i pregled anesteziologa. 

Posle operacije

Zavoj i gips

Nakon operacije stopalo se previja hirurškim zavojem i imobiliše gipsom. Zavoj se menja nakon dva dana od operacije, a zatim nakon sedam, četrnaest i dvadeset jedan dan kada se i odstranjuju šavovi ukoliko je rana uredno zarasla. U slučajevima usporenog zarastanja rane šavovi se mogu odstrani i kasnije. Ukoliko rana prokrvari neposredno nakon operacije, što je česta pojava kod ovih zahvata, potrebno je zavoj pojačati  dodatnim gazama i elastičnim zavojem pre prvog previjanja. U slučaju da je zavoj krvav, postane jako prljav ili mokar, može se zameniti i kasnije u bolnici u čistim uslovima.

Noga se može imobilisati gips imobilizacijom u trajanju od 2 do 4 nedjelja Gips se nakon skidanja šavova može zameniti ortozom koja se nosi od 4. do 8. nedelje nakon operacije. Gips mora biti suv i čist. Gips je retko udoban, može izazvati osećaj pritiska, po nekada i bola. O svemu se možete konsultovati sa vašim lekarom. Više o gips imobilizaciji pročitajte u posebnom odeljku.

Oslonac i štake

U postoperativnom toku oslonac nije dozvoljen od 4 do 6 nedjelja. U tom periodu potrebno je koristiti štake. Potom se u zavisnosti od bzine zarastanja preloma postepeno dozvoljava delimični oslonac koji se povećava iz nedelje u nedelju za 25%.

Otok

Nakon operacije je normalno da se pojavi otok stopala. On je najizraženiji neposredno nakon operacije. Vremenom on se smanjuje ali se može zadržati od šest do dvanaest meseci, u retkim slučajevima i duže. Da bi ste smanjili otok sednite ili lezite sa podignutim stopalom. Podignuto stopalo takođe smanjuje bol nakon operacije. Kod otoka mogu pomoći i elastične potporne čarape

Higijena/Tuš

Gips i zavoj moraju biti uvek suvi i čisti, zaštitite plastičnom kesom prilikom tuširanja. Kada rana potpuno zaraste i uklone se šavovi i gips možete istuširati celo telo uključujući i stopala.

Lekovi

Lokalni anestetik koji dobijete tokom operacije deluje 6-8 sati, pre nego što anestetik prestane delovati potrebno je započeti s tretmanom za ublažavanje bolova i odmarati se s podignutim stopalom. Potreba za lekovima za ublažavanjem bola je različita. Osećaj bola, odnosno prag bola, se razlikuje od pacijenta do pacijenta. Obično je potrebno koristiti lekove za ublažavanje bola nekoliko dana, ali bol može trajati i duže. Recepti za tablete protiv bolova mogu se dati pre operacije i treba ih podići u apoteci. O leku koji će biti najadekvatniji za Vas možete se posavetovati sa Vašim anesteziologom ili ortopedom.

Obično se preporučuju: Tablete Paracetamola 500 mg 2 tablete 4 puta na dan prva dva do tri dana kao baza.

Tableta Arcoxia 120 1 puta na dan sedam dana. 

Sem ovih tableta mogu se uz preporuku Vašeg lekara uvesti i drugi lekovi protiv bolova ukoliko je to potrebno.

Prevencija tromboze

U bolnici će te dobiti injekcije ili tablete protiv venske tromboze odnosno zgrušavanja krvi u venama koja može biti komplikacija svih operacija. One se nastavljaju uzimati 4 nedelje nakon operacije ili drugačije ukoliko to Vaš lekar odredi. Nakon četri nedelje  se se nastavlja uzimati Aspirin 100 mg 1 tableta dnevno sve do dobijanja punog oslonca na operisanu nogu.

Antibiotici

Pre i nakon operacije potrebno je da primite antibiotik koji sprečava pojavu infekcije. Nakon otpusta iz Bolnice u Vašoj otpusnoj listi biće naveden antibiotik koji ćete morati koristiti najčešće 3 do pet dana nakon operacije.

Probiotici

Antibiotici koji se daju kao tretman protiv infekcije, utiču na  Vaše crevne bakterije što može dovesti do pojave bolova, grčeva, nadutog trbuha i tečnih stolica. To se može sprečiti uvođenjem Probiotika odnosno dobrih bakterija u terapiju, 3 h nakon uzimanja antibiotika. Probiotik se obično uzima duplo duže vreme od antibiotika.

Bolovanje

Trajanje bolovanja zavisi od vrste posla kojim se bavite i od izvršenog operativnog zahvata. Savet je da bolovanje traje najmanje 12 nedelja po nekada i duže. O dužini bolovanja se dogovarate sa vašim Lekarom u zavisnosti od bzine oporavka mi zahteva na poslu. Težak posao stajanje/hodanje zahteva duže bolovanje. 

Često je potrebno od jedne do dve godine kako biste se vratili normalnim aktivnostima. Savetuje se i nošenje cipela ili steznika koji stabilizuju skočni zglob.

Vožnja automobila

Trebali biste pričekati s vožnjom dok koristite jake lekove protiv bolova i dok ne steknete snagu i funkciju u stopalu za rukovanje pedalama. Savet lekara je da se vozilom ne treba upravljati sve dok nosite gips odnosno ortoze.

Kontrole nakon operacije

Nakon operacije javljate se na redovno previjanje kako je Vaš lekar odredio. Nakon toga je prva kontrola za šest nedjelja. Potom su kontrole za 3, 6 i 12 meseci nakon operacije. Kontrolni pregledi podrazumevaju i kontrolmni RTG snimak stopala pod punim opterećenjem.

Rehabilitacija

Veoma je važno što pre početi sa rehabilitacijom. Rano započinjanje pokreta u skočnom zglobu. Održavanje mišićne snage a kasnije i povećanje obima pokreta.

Moguće komplikacije

Najčešća komplikacija je infekcija. Najčešće se radi o površinskoj infekciji koja zahteva samo zbrinjavanje rane i antibiotike. Duboka infekcija je vrlo retka kod ove vrste operacije. Može doći do manjeg oštećenja nerava s gubitkom osećaja u području operacije. Krvni ugrušci su neuobičajeni i sprečavaju se lekovima i redovnim vežbanjem. 

Kod preloma skločnog zgloba i operacije ovog preloma može doći i do razvoja kompartment sindroma sa povećanjem pritiska u zahvaćenom delu noge koji u koliko se ne prepozna na vreme može dovestiv

do velikih problema uključujući i gubitak ekstremiteta. 

Ovo su prelomi koji zahvataju zglob i veoma često se kao njihova posledica, bilo da su lečeni operativno ili neoperativno ,može javiti artoza skočnog zgloba, odnosno propadanje hrskavice.

Ako sumnjate na komplikaciju, javite nam se.