Zakažite pregled
* polja obeležena zvezdicom su obavezna

Šta je polakisurija?

Polakisurija je stanje u kojem osoba oseća potrebu za učestalim mokrenjem, često više nego što je uobičajeno, i to bez povećanja ukupne dnevne količine urina. Ovo stanje može biti posledica različitih faktora, uključujući prekomeran unos tečnosti, upotrebu diuretika, anksioznost ili medicinska stanja poput urinarnih infekcija, dijabetesa, ili preaktivne bešike. Iako polakisurija sama po sebi nije bolest, često je simptom ili znak nekog drugog zdravstvenog problema.

Postavljanje dijagnoze

Za postavljanje dijagnoze polakisurije, važno je sprovesti temeljan medicinski pregled i razgovor o simptomima i životnim navikama pacijenta. Lekar može zatražiti vođenje dnevnika mokrenja kako bi se pratila učestalost mokrenja i količina urina. Takođe, mogu se uraditi laboratorijski testovi urina i krvi kako bi se isključile infekcije, dijabetes i drugi mogući uzroci.

Načini lečenja

Lečenje polakisurije zavisi od osnovnog uzroka. Ako je učestalo mokrenje posledica prekomernog unosa tečnosti, savet može biti jednostavno smanjenje unosa tečnosti, posebno pre spavanja, ili izbegavanje kofeina i alkohola koji mogu pojačati simptome. U slučajevima kada je polakisurija simptom urinarne infekcije ili dijabetesa, lečenje ovih osnovnih stanja obično dovodi do smanjenja simptoma.

Pored specifičnih tretmana za osnovna stanja, određene vežbe jačanja mišića karličnog dna, poput Kegelovih vežbi, mogu pomoći u poboljšanju kontrole bešike i smanjenju učestalosti mokrenja. Takođe, tehnike opuštanja i određene promene u načinu života, kao što je regulisanje rasporeda unosa tečnosti, mogu doprineti smanjenju simptoma.
U slučajevima preaktivne bešike, gde nema vidljivog osnovnog uzroka za učestalo mokrenje, lekar može predložiti određene medikamente koji pomažu u relaksaciji mišića bešike i smanjenju urgentne potrebe za mokrenjem.