Zakažite pregled
* polja obeležena zvezdicom su obavezna

Šta je hipertrofija klitorisa i labija?

Hipertrofija klitorisa i labija odnosi se na povećanje veličine klitorisa i/ili malih usana (labia minora), što može biti izvor nelagodnosti ili samosvesti kod nekih žena. Ovo stanje može biti posledica različitih faktora genetskih faktora ili hormonskih promena.

Dijagnostika

Dijagnoza hipertrofije klitorisa i labija obično uključuje detaljan ginekološki pregled kako bi se procenila veličina i oblik klitorisa i labija, i razgovor o simptomima ili nelagodnosti koje pacijentkinja oseća. Lekar može razmotriti i medicinsku istoriju pacijentkinje, kao i bilo kakve hormonske promene.

Načini lečenja

Ako hipertrofija klitorisa ili labija izaziva fizičku nelagodnost ili emocionalnu uznemirenost, može se razmotriti redukcija kao opcija lečenja. Redukcija ili labioplastika je hirurški zahvat kojim se smanjuje veličina labija kako bi se poboljšao njihov izgled i smanjila nelagodnost. Slično, redukcija klitorisa može se obaviti u veoma retkim i specifičnim slučajevima, kada je povećanje klitorisa izrazito i izaziva značajne simptome ili nelagodnost.

Ovi postupci zahtevaju detaljno razmatranje i obavljaju se od strane iskusnih hirurga specijalizovanih za genitalnu rekonstruktivnu hirurgiju. Važno je otvoreno komunicirati sa lekarom o očekivanjima, potencijalnim rizicima i mogućim rezultatima hirurškog zahvata.

Odluka o smanjenju klitorisa ili labija trebalo bi da bude rezultat pažljive razmene mišljenja između pacijenta i lekara, uzimajući u obzir fizičke simptome, emocionalni uticaj i lične ciljeve pacijenta.