Book an appointment
* fields marked with an asterisk (*) are mandatory

Šta je to Mortonov neurom?

Mortonov neurom je zadebljanje nerva koji prolazi između metatarzalnih kostiju tj kostiju prednjeg dela stopala. Ovo zadebljanje najčešće nastaje kao posledica povećanog pritiska na nerv, a zbog drugih, pridruženih deformiteta stopala.

Kako ga prepoznati?

Izražen bol u prednjem delu stopala, najčešće pri hodu, kada pacijent oseti kao da je stao na kamenčić, je jedan od osnovnih znakova ovog oboljenja. Prilikom pregleda bočni pritisak na stopalo uz pritisak na prostor između glavica metatarzalnih kostiju dovodi do jakog bola i često „ klika“ što Vašem lekaru ukazuje da se radi o ovom oboljenju. Definitivna dijagnoza se postavlja ultrazvučnim pregledom ili magnetnom rezonancom.

Priprema i procedura

Preoperativno je potrebno uraditi osnovne analize krvne slike i biohemijskih parametara, uz intrenistički i pregled anesteziologa. 

Hirurška procedura podrazumeva rez u nivou prednjeg dela stopala sa dorzalne odnosno gornje strane, u nivou prostora u kome je lociran neurom. Sam neurom se potom podveže i odstrani a rana ušije.

Operacija se izvodi u blok anesteziji ili analgosedaciji a pacijent bolnicu može napustiti istog dana.

Oporavak i rezultati

Rana se previja drugog i sedmog dana od operacije, a konci odstranjuju za dve nedelje, u periodu do odstranjenja konaca savetuje se hod na peti i rasterećenje stopala, nakon skidanja konaca pacijent se vraća svakodnevnim aktivnostima nakon par dana.

Komplikacije

Postoperativno može doći do odloženog zarastanja rane, gubitka osećaja dodira u regiji reza, retko se postoperativni tok može komplikovati infekcijom rane koja se leči primenom antibiotika, redovnim previjanjem, a u težim slučajevima hirurškom obradom.