Book an appointment
* fields marked with an asterisk (*) are mandatory

Šta sve obuhvata pojam deformiteta malih prstiju?

Deformiteti malih prstiju mogu se javiti izolovano ili udruženo sa drugim deformitetima stopala ili u sklopu reumatoidnog artritisa. Ovai poremećaji nazivaju se čekićasti, maljičasti i kandžasti prsti. Prouzrokuju ih različita patološka stanja koja dovode do trajne savijenosti odnosno fleksije malih zglobova prstiju koji se mogu rešiti hirurškim putem, najčešće ukočenjem odnosno artrodezom ovih zglobova.

 

Kako se postavlja dijagnoza?

Dijagnoza ovih poremećaja se postavlja kliničkim pregledom Vašeg ortopeda uz RTG snimak koji omogućava planiranje operativnog zahvata.

Priprema i procedura

Preoperativno je potrebno uraditi osnovne analize krvne slike i biohemijskih parametara, uz intrenistički i pregled anesteziologa. 

Operacija se izvodi na jednom ili više prstiju. Pozicija dobijena operacijom se zadržava specijanim osteofiksacijonim materijalom koji se odstranjuje za šest nedelja. 

Operacija se izvodi u blok anesteziji ili analgosedaciji a pacijent bolnicu može napustiti istog dana.

Oporavak i rezultati

Postoperativna rana se previja drugog i sedmog dana od operacije. Konci se odstranjuju nakon dve nedelje. U postoperativnom toku od četri do šest nedelja dozvoljen je oslonac na operisano stopalo samo na petu ili se koriste specijano dizajnirana ortopedska cipela. Nakon šest nedelja pacijent se može  vratiti svakodnevnim aktivnostima.

 

Komplikacije

Postoperativno može doći do odloženog zarastanja rane, gubitka osećaja dodira u regiji reza, retko se postoperativni tok može komplikovati infekcijom rane i kosti koja se leči primenom antibiotika, redovnim previjanjem, a u težim slučajevima hirurškom obradom.