Book an appointment
* fields marked with an asterisk (*) are mandatory

Najčešća oboljenja štitaste žlezde

Štitasta žlezda je mala žlezda smeštena u prednjem delu vrata, koja igra ključnu ulogu u regulaciji mnogih vitalnih funkcija u telu. Bolesti štitaste žlezde mogu imati različite simptome i uzroke, a važno je da pacijenti budu upoznati sa najčešćim pojavama i načinima lečenja.

Najčešće bolesti štitaste žlezde su: hipotireoza, hipertireoza i čvorovi na štitastoj žlezdi.

Ukoliko primetite simptome koji ukazuju na poremećaj u radu štitaste žlezde, važno je da se obratite svom lekaru. On će moći da sprovede odgovarajuće testove kako bi postavio tačnu dijagnozu i predložio odgovarajući tretman koji će vam pomoći da povratite normalnu funkciju vaše štitaste žlezde.

Simtpomi i načini lečenja

Hipotireoza je stanje koje se javlja kada štitasta žlezda proizvodi nedovoljno hormona. Simptomi uključuju umor, povećanje težine, osećaj hladnoće, suvu kožu i promene raspoloženja. Lečenje hipotireoze obično podrazumeva supstituciju hormona štitaste žlezde putem lekova koji pacijent uzima svakodnevno.

Hipertireoza, s druge strane, označava stanje u kojem štitasta žlezda proizvodi previše hormona. Ovo stanje može izazvati simptome kao što su povećana brzina otkucaja srca, nervoza, gubitak težine, tremor i umor. Lečenje hipertireoze može uključivati lekove koji blokiraju proizvodnju hormona, radioaktivni jod ili čak hirurški zahvat za uklanjanje dela štitaste žlezde.

Na kraju, čvorovi na štitastoj žlezdi mogu biti benigni ili maligni. Većina čvorova je benigna, ali je važno pratiti ih i redovno kontrolisati. U nekim slučajevima, ako postoji sumnja na kancer, može biti potrebna biopsija ili hirurško uklanjanje.

Ukoliko primetite simptome koji ukazuju na poremećaj u radu štitaste žlezde, važno je da se obratite svom lekaru. On će moći da sprovede odgovarajuće testove kako bi postavio tačnu dijagnozu i predložio odgovarajući tretman koji će vam pomoći da povratite normalnu funkciju vaše štitaste žlezde.