Book an appointment
* fields marked with an asterisk (*) are mandatory

Šta podrazumeva hirurško lečenje tetive i živaca šake?

Hirurško lečenje tetive i živaca šake odnosi se na operacije koje se izvode kako bi se popravili oštećeni ili prekinuti delovi tetiva i živaca u šaci. Tetive su vlakna koja povezuju mišiće sa kostima, omogućavajući pokret prstiju i šake, dok živci prenose signale između mozga i delova tela, omogućavajući osećaj i pokret. Oštećenje tetiva ili živaca može biti rezultat povreda, dugotrajnog preopterećenja ili bolesti, što može dovesti do gubitka funkcije, bola, slabosti ili gubitka osećaja u šaci i prstima.

Postavljanje dijagnoze

Dijagnoza zahteva temeljan fizički pregled, uzimanje detaljne istorije bolesti i, po potrebi, slikovne dijagnostičke testove poput ultrazvuka, MRI-a ili elektromiografije (EMG) za procenu oštećenja živaca. Na osnovu ovih informacija, hirurg može da odredi najbolji hirurški pristup za popravku oštećenih tetiva ili živaca.

Načini lečenja

Hirurško lečenje se obično preporučuje kada konzervativne metode lečenja, poput odmora, fizikalne terapije ili lekova protiv bolova, nisu dovoljne ili kada je oštećenje ozbiljno. Operacija tetive može uključivati šivenje prekinutih krajeva tetive ili rekonstrukciju koristeći transplantate tetiva iz drugih delova tela. Hirurško lečenje živaca može obuhvatati dekompresiju, kako bi se smanjio pritisak na živac, ili mikrohirurško šivanje živaca ako je došlo do prekida.

Nakon hirurškog zahvata, često je potrebna fizikalna terapija kako bi se postigla maksimalna rehabilitacija, uključujući vraćanje pokretljivosti, snage i funkcije u šaku. Rehabilitacija može biti dugotrajan proces, ali je ključna za uspešan oporavak i povratak normalnim aktivnostima.

Hirurško lečenje tetive i živaca šake je delikatan proces koji zahteva stručnost i iskustvo hirurga specijalizovanog za mikrohirurgiju šake, kako bi se osigurao najbolji mogući ishod za pacijenta.