Book an appointment
* fields marked with an asterisk (*) are mandatory

Šta podrazumeva transplantacija nerava i tetiva šake?

Transplantacija nerava i tetiva šake je hirurški postupak koji se koristi za obnavljanje funkcije šake nakon ozbiljnih povreda ili bolesti koje oštećuju živce i tetive. Ovaj postupak uključuje prenos nerava ili tetiva iz drugog dela tela u šaku, kako bi se popravilo oštećenje i povratio pokret ili osećaj u zahvaćenom području. Transplantacija tetiva može pomoći u vraćanju pokretljivosti prstima i šaci, dok transplantacija nerava ima za cilj vraćanje osećaja i funkcionalnosti.

Postavljanje dijagnoze

Za preciznu dijagnozu i planiranje transplantacije, hirurzi se oslanjaju na detaljan fizički pregled, pacijentovu medicinsku istoriju i niz dijagnostičkih testova. Ovi testovi mogu uključivati slikovne preglede poput ultrazvuka, MRI-a ili CT skeniranja, kao i neurološke testove poput elektromiografije (EMG), koji procenjuju funkciju nerava i mišića. Na osnovu ovih informacija, hirurg može odrediti obim oštećenja i najprikladniju metodu za transplantaciju.

Načini lečenja

Transplantacija nerava i tetiva je kompleksan hirurški zahvat koji zahteva visok nivo stručnosti. Kod transplantacije tetiva, hirurg može uzeti zdravu tetivu iz druge oblasti pacijentovog tela, poput noge ili podlaktice, i presaditi je na mesto oštećene tetive u šaci. Ovaj postupak obnavlja mehaničku povezanost između mišića i kostiju, omogućavajući ponovni pokret prstiju ili šake.

U slučaju transplantacije nerava, oštećeni deo nerva se uklanja, a zatim se presađuje zdrav nervni segment, obično uzet iz manje kritičnog područja tela, poput noge. Cilj je omogućiti ponovno uspostavljanje nervnih signala između mozga i šake, što može vratiti osećaj i kontrolu mišića.

Nakon operacije, pacijenti obično prolaze kroz dugotrajan proces rehabilitacije koji uključuje fizikalnu terapiju i, u nekim slučajevima, ergoterapiju. Rehabilitacija je ključna za uspešan oporavak, jer pomaže u vraćanju snage, pokretljivosti i funkcionalnosti šake.

Transplantacija nerava i tetiva šake je često rezervisana za teške slučajeve gde druge metode lečenja nisu bile uspešne. Zbog složenosti postupka, važno je da se pacijenti konsultuju sa iskusnim hirurzima specijalizovanim za mikrohirurgiju šake i rekonstruktivnu hirurgiju kako bi se osigurao najbolji mogući ishod.