Book an appointment
* fields marked with an asterisk (*) are mandatory

Šta je karcinom želuca?

Karcinom želuca počinje kada se zdrave ćelije u želucu počnu nenormalno množiti i formiraju tumor. U ranoj fazi, simptomi mogu biti nejasni i uključivati opštu slabost, dok u kasnijim fazama tumor može postati invazivan, izazivajući osećaj punoće nakon jela, anemiju i bol u gornjem delu stomaka, a ponekad i znake opstrukcije.

Postavljanje dijagnoze

Dijagnoza se obično postavlja nakon što pacijent primeti simptome, a lekar predloži dalje testove kao što su endoskopija, gde se pregleda unutrašnjost želuca pomoću kamere, i biopsija, gde se uzima uzorak tkiva za analizu. Ove metode pomažu u utvrđivanju stadijuma bolesti i planiranju lečenja.

Načini lečenja - hirurške opcije

Za karcinom želuca, hirurške opcije zavise od stadijuma bolesti, lokacije tumora i njegovih onkoloških karakteristika. Dve glavne hirurške procedure uključuju:

  • Totalna gastrektomija sa splenektomijom: Ovaj zahvat podrazumeva uklanjanje celog želuca zajedno sa tumorom i okolnim limfovaskularnim tkivom. U nekim slučajevima, može se proširiti na uklanjanje dela pankreasa i jednjaka. Nakon uklanjanja, obavlja se rekonstrukcija pomoću tankog creva za održavanje normalnog prolaza hrane.
  • Distalna sub-totalna gastrektomija: Ova procedura uključuje uklanjanje većeg dela želuca, ali ostavlja deo želuca uz prisustvo slezine. Ovo je obično rezervisano za tumore koji se nalaze na donjem delu želuca.

 

Za neke pacijente, može se izvršiti i proksimalna gastrektomija, gde se uklanja gornji deo želuca, a rekonstrukcija se vrši pomoću dela tankog creva kako bi se omogućilo normalno gutanje i digestija.

Svaka od ovih procedura je usmerena na uklanjanje malignog tkiva i sprečavanje širenja raka, dok se istovremeno nastoji očuvati što više normalne funkcije želuca i okolnih organa. Odluka o tipu operacije zavisi od mnogih faktora, uključujući tip i lokaciju tumora, kao i opšte zdravlje pacijenta.