Book an appointment
* fields marked with an asterisk (*) are mandatory

Metatarzalgija se karakteriše jakim bolom u prednjem delu stopala neposredno ispod glavica metatarzalnih kostiju.

Hirurškom korekcijom dužine ovih kostiju vrši se istovremeno i korekcija dužine prstiju ali i smanjuje njihovo opterećenje i rešava problem bola u prednjem delu stopala koja se stručno naziva metatarzalgija.

Priprema i procedura

Preoperativno je potrebno uraditi osnovne analize krvne slike i biohemijskih parametara, uz intrenistički i pregled anesteziologa. 

Hirurška procedura podrazumeva rez u nivou zgloba koji spaja prst sa stopalom sa dorzalne odnosno gornje strane, vrši se korekcija pozicije glavice metatarzalne kosti uz korekciju dužine iste, time se postiže smanjenje pritiska na samu glavicu i obezboljenje pri hodu.

Za fiksaciju se koriste zavrtnji od posebnih legura koji se ne moraju odstraniti i koji poseduju sertifikat da se u slučaju potrebe može sprovesti dijagnostika magnetnom rezonancom. 

Operacija se izvodi u blok anesteziji ili analgosedaciji a pacijent bolnicu može napustiti istog dana.

Oporavak i rezultati

Postoperativna rana se previja drugog i sedmog dana od operacije. Konci se odstranjuju nakon dve nedelje. U postoperativnom toku od četri do šest nedelja dozvoljen je oslonac na operisano stopalo samo na petu ili se koristi specijano dizajnirana ortopedska cipela. Nakon šest nedelja pacijent se može  vratiti svakodnevnim aktivnostima.

Komplikacije

Postoperativno može doći do odloženog zarastanja rane, gubitka osećaja dodira u regiji reza, retko se postoperativni tok može komplikovati infekcijom rane i kosti koja se leči primenom antibiotika, redovnim previjanjem, a u težim slučajevima hirurškom obradom.