Book an appointment
* fields marked with an asterisk (*) are mandatory

Šta je to bol u peti? Gde se može javiti?

Bol u peti može biti lociran u zadnjem i donjem delu pete. Posledica je dugotrajnog stajanja i fizičkih aktivnosti koje dovode do degenerativnih promena mekih tkiva.

Šta izaziva bol u donjem delu pete i kako se leči?

Bol u donjem delu pete posledica je ponavljanih upala plantarne fascije, mekotkivne strukture koja omogućava normalan hod i stajanje. Ponavljanja mikrotrauma i upala dovode na kraju do stvaranja izrasline na mestu pripoja fascije koja se naziva petni trn. Bol se javlja sa unutrašnje i donje strane pete, a najintezivniji je ujutru nakon ustajanja. 

Dijagnoza se postavlja pregledom  Vašeg ortopeda koji uključuje i RTG snimanje kao i ultrazvučni pregled.

Lečenje podrazumeva primenu antiupalnih lekova, fizikalnu terapiju sa vežbama za istezanje plantarne fascije i mišića potkolenice, nošenje ortopedskih uložaka sa perforiranom petom. U slučaju postajanja petnog trna koji se stručno naziva Calcar Calcanei ili Spina Caclanei savetuje se i primena lokalne ortovoltažne terapije.

Krajnja mera je operativno lečenje koje podrazumeva presecanje jednog dela plantarne fascije.

Šta izaziva bol u zadnjem delu pete, kako se on leči?

Bol u zadnjem delu pete je posledica degenerativnih promena same Ahilove tetive. Bol može biti lociran na samom pripoju tetive ili 5 do 7 cm iznad pripoja. U početku se radi o upali mekih tkiva koja kasnije dovodi do stvaranja kalcifikata.

Dijagnostika se zasniva na pregledu Vašeg ortopeda kao i ultrazvuku i magnetnoj rezonanci.

Terapija sem davanja antiupalnih lekova podrazumeva i fizikalnu terapiju, davanje PRPa, rasterećenje nošenjem povišice pod bolnom petom. U slučaju postojanja kalcifikata može se sprovesti i lokalna ortovoltažna terapija.

Priprema i procedura

Ukoliko nehirurško lečenje ne dovede do poboljšanja indikovano je operativno lečenje. Postoji više hirurških tehnika u zavisnosti koliki je stepen degenerativnih promena ali i koji je deo Ahilove tetive zahvaćen. 

Preoperativno je potrebno uraditi osnovne analize krvne slike i biohemijskih parametara, uz intrenistički i pregled anesteziologa. 

Hirurško lečenje podrazumeva odstranjenje kalcifikata i reinserciju, tj. fiksiranje Ahilove tetive za petnu kost posebnim ankerima. 

Operacija se izvodi u blok anesteziji ili analgosedaciji a pacijent bolnicu može napustiti istog dana.

Oporavak i rezultati

Rana se previja drugog i sedmog dana a konci odstranjuju za dve nedelje. Postoperativno se noga imobiliše specijalnom ortozom u trajanju od četri do šest nedjelja, uz postepenu fizikalnu terapiju.

Postoperativni oporavak je od osam do dvanaest nedelja.

Komplikacije

Postoperativno može doći do odloženog zarastanja rane, gubitka osećaja dodira u regiji reza, retko se postoperativni tok može komplikovati infekcijom rane ili kosti  koja se leči primenom antibiotika, redovnim previjanjem, a u težim slučajevima hirurškom obradom.