Book an appointment
* fields marked with an asterisk (*) are mandatory

Šta je prelom kostiju šake?

Prelom kostiju šake odnosi se na lomove bilo koje od kostiju koje čine šaku, uključujući kosti prstiju i kosti dlana (metakarpalne kosti).Neki od ovih preloma su jednostavni i ne zahtevaju pomeranje kostiju— dok su neki složeniji, sa višestrukim fragmentima i pomeranjem kostiju. Simptomi obično uključuju bol, otok, modrice i ograničen opseg pokreta u zahvaćenom delu šake. U nekim slučajevima, deformitet šake može biti vidljiv, a pokreti mogu izazivati intenzivan bol.

Postavljanje dijagnoze

Dijagnoza preloma kostiju šake obično se postavlja na osnovu pregleda i simptoma, ali je za potvrdu dijagnoze i razumevanje tačne prirode i obima preloma neophodno uraditi rendgenski snimak. Lekar može da traži da se urade snimci u različitim pozicijama kako bi se dobila jasna slika o prelomu. U nekim slučajevima, posebno ako se sumnja na složeniji prelom ili povrede okolnih tkiva, može biti potrebno uraditi i dodatne slikovne preglede poput CT skena ili MRI.

Načini lečenja

Lečenje preloma kostiju šake zavisi od lokacije, tipa i težine preloma. Većina jednostavnih preloma zahteva imobilizaciju pomoću gipsa ili šine, što omogućava kostima da zarastaju u pravilnom položaju.

Pored toga, lekovi protiv bolova često se koriste za ublažavanje simptoma u početnim fazama lečenja. Nakon što se dozvoli uklanjanje imobilizacije, obično je potrebna fizikalna terapija kako bi se povratila snaga, fleksibilnost i funkcija šake.

U slučaju složenijih preloma, posebno onih koji uključuju pomeranje kostiju ili višestruke fragmente, može biti potrebna hirurška intervencija. Hirurgija može obuhvatiti postavljanje metalnih šipki, pločica, šrafova ili žica da bi se kosti zadržale na mestu dok ne zarastu. Veoma je važno pratiti uputstva lekara i redovno dolaziti na kontrolne preglede kako bi se osiguralo pravilno zarastanje kostiju i povratak funkcije šake.