Book an appointment
* fields marked with an asterisk (*) are mandatory

Šta je to Hallux Rigidus?

Halux rigidus je degenerativno obolenje prvog metatarzofalangealnog zgloba odnosno zgloba palca i stopala. Češće se javlja kod osoba ženskog pola. Odlikuje se artrozom zahvaćenog zgloba koju prati pojava bola i otoka sa smanjenjem pokretljivosti. Bol je najizraženiji prilikom hoda pri odrazu stopala od podloge.

Kako se postavlja dijagnoza?

Na osnovu pregleda i RTG snimka postavlja se dijagnoza ovog oboljenja i pravi plan lečenja.

Kako se leči?

U početnim fazama savetuje se nošenje udobnije obuće kao i primena antiupalnih lekova, u kasnijim fazama lečenje je hirurško. 

Priprema i procedura

Preoperativno je potrebno uraditi osnovne analize krvne slike i biohemijskih parametara, uz intrenistički i pregled anesteziologa. 

Hirurško lečenje podrazumeva odstranjenje dela obolele zglobne površine tkz Cheilectomya nakon koje je oporavak do dve nedelje. Ukoliko je artroza zgloba uznapredovala, ali je pokretljivost još uvek delom očuvana savetuje se operacija po Youngswicku koja podrazumeva korekciju položaja samih zglobnih površina uz skraćenje prve metatarzalne kosti stopala čime se smanjuje pritisak tj. opterećenje na nivou zgloba, postiže obezboljenje i veća pokrteljivost. Dobijena pozicija se fiksira posebnim zavrtnjem, koji se ne mora naknadno odstraniti. Oporavak je do dva meseca nakon ove procedure. 

U težim slučajevima savetuje se ukočenje ovog zgloba sa oporavkom od osam nedelja. Ova procedura podrazumeva obradu zglobnih površina na stopalu i palcu posebnim instrumentima, dobijanje najadekvatnije pozicije palca i njeno fiksiranje veoma tankom i otpornom pločicom i zavrtnjima koji se ne moraju naknadno odstraniti hirurški, a i omogućavaju pacijentu snimanje magnetnom rezonancom.

Kod najizraženijih slučajeva kao i kod reumatoidnog artritisa savetuje se operacija gde se vrši resekcija odnosno odstranjenje dela falnge odnosto kosti palca sa umetanjem mekog tkiva, ova procedura se naziva interpoziciona artroplastika, oporavak je kao i kod prethodne procedure dva meseca.

Operacija se izvodi u blok anesteziji ili analgosedaciji a pacijent bolnicu može napustiti istog dana.

Oporavak i rezultati

Postoperativna rana se previja drugog i sedmog dana od operacije. Konci se odstranjuju nakon dve nedelje. U postoperativnom toku od četri do šest nedelja dozvoljen je oslonac na operisano stopalo samo na petu ili se koristi specijano dizajnirana ortopedska cipela. Nakon dva meseca pacijent se može vratiti svakodnevnim aktivnostima. 

Savremeni materijali koji se danas koriste pri operaciji ne zahtevaju naknadno operativno odstranjenje jer se radi o materijalima koji praktično ne izazivaju reakciju tkiva a istovremeno poseduju sertifikat da su kompatibilni sa MRI dijagnostikom, tj pacijent može obaviti snimanje magnetnom rezonancom.

Komplikacije

Postoperativno može doći do odloženog zarastanja rane, gubitka osećaja dodira u regiji reza, retko se postoperativni tok može komplikovati infekcijom rane i kosti koja se leči primenom antibiotika, redovnim previjanjem, a u težim slučajevima i  hirurškom obradom.