Book an appointment
* fields marked with an asterisk (*) are mandatory

Šta su higromi i ciste?

Higromi i ciste su benigne izrasline ispunjene tečnošću koje se mogu pojaviti na različitim delovima tela. Higromi, poznati i kao ganglionske ciste, najčešće se pojavljuju na zglobovima ili tetivama i obično su okrugli ili ovalni, ispunjeni gustim, želatinastim sadržajem. Iako mogu nastati bilo gde na telu, često se nalaze na zglobovima šake i zgloba. Ciste mogu varirati po veličini, a neke mogu biti bolne, posebno ako vrše pritisak na okolne živce ili ograničavaju pokret.

Postavljanje dijagnoze

Dijagnoza higroma i cista obično se postavlja na osnovu fizičkog pregleda, gde lekar može osetiti cistu spod kože. U nekim slučajevima, može biti potrebno izvršiti ultrazvuk ili MRI kako bi se dobila detaljnija slika strukture ciste i utvrdilo da li postoji potreba za daljim tretmanom. Ovi testovi takođe mogu pomoći u isključivanju drugih mogućih uzroka simptoma, kao što su tumori ili artritis.

Načini lečenja

Lečenje higroma i cista zavisi od lokacije, veličine i stepena bola ili nelagodnosti koje izazivaju. U mnogim slučajevima, ciste su asimptomatske i ne zahtevaju aktivno lečenje, osim redovnog praćenja. Kada je lečenje potrebno, postoji više opcija. Nošenje zavoja ili ortoze može pomoći u smanjenju pokreta i pritiska na cistu, što može dovesti do njenog smanjenja.

Može se izvršiti aspiracija, procedura u kojoj se iglom probija cista kako bi se tečnost izvukla. Akon aspiracije, međutim, postoji šansa za ponovni rast ciste.

U slučajevima kada ciste izazivaju značajnu bol, ograničavaju funkciju ili se ponovno pojavljuju nakon aspiracije, može se razmotriti hirurško uklanjanje. Ova opcija obično je rezervisana za persistentne ili problematične ciste. Važno je napomenuti da čak i nakon hirurškog uklanjanja, postoji mogućnost ponovnog pojavljivanja cista. Nakon tretmana, neki pacijenti mogu imati koristi od fizikalne terapije kako bi se povratila puna funkcija ruke ili zgloba. U svakom slučaju, savetovanje sa lekarom može pomoći u određivanju najboljeg pristupa lečenju na osnovu individualnih potreba i okolnosti.