Book an appointment
* fields marked with an asterisk (*) are mandatory

Čime se bavi hirurgija stopala i skočnog zgloba?

Hirurgija stopala i skočnog zgloba je grana ortopedije koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem obolojenja stopala i skočnog zgloba.

Koja je uloga stopala?

Stopalo predstavlja veoma važan deo lokomotornog sistema, ono pruža potporu čitavom organizmu prilikom stajanja i omogućava normalno kretanje. Savaka povreda, obolenje ili deformitet ovog dela tela, samim tim, onemogućava svakodnevni normalan život i rad.

Koje su mogućnosti lečenja povreda i deformiteta stopala i skočnog zgloba?

Povrede, deformiteti i oboljenja skočnog zgloba i stopala mogu se lečiti hirurškim i nehirurškim putem. Hrurgija podrazumeva operativno lečenje deformitieta i oštećenja stopala ili skočnog zgloba, uključujući   kosti, mišiće, tetive, živce, druga mekia tkiva (poput ligamenta), kože i noktiju. 

Hirurgija stopala nudi veliku mogućnost hirurškog zbrinjavanja mnogih deformiteta stopala uključujuči hiriruško lečenje čuklja odnosno hallux valgusa, deformiteta malih prstiju i promena malih zglobova stopala. Ona takođe omogućava hiruršku korekciju oboljenja i deformiteta zadnjeg stopala, pete, kao i ravnog stopala ukoliko su druge mogućnosti lečenja iscrpljene.