Book an appointment
* fields marked with an asterisk (*) are mandatory

Šta je karcinom jednjaka?

Karcinom jednjaka je tip raka koji se razvija u tkivu jednjaka, cevi koja povezuje grlo sa želucem i omogućava prolazak hrane. Postoje dva glavna tipa: skvamocelularni karcinom, koji se obično javlja u gornjem i srednjem delu jednjaka, i adenokarcinom, koji je češći u donjem delu jednjaka. Faktori rizika uključuju pušenje, prekomerno konzumiranje alkohola, gastro-ezofagealni refluks bolest (GERB) i Baretov jednjak, stanje uzrokovano dugotrajnim refluksom.

Postavljanje dijagnoze

Dijagnoza karcinoma jednjaka često započinje endoskopijom, gdje se koristi tanka cev sa kamerom za pregled unutrašnjosti jednjaka. Ako se sumnja na rak, uzima se biopsija tokom endoskopije za dalje laboratorijsko ispitivanje. Dodatni testovi mogu uključivati endoskopski ultrazvuk, koji procenjuje dubinu tumora i njegovo širenje na susedne strukture, kao i CT ili PET skeniranje za utvrđivanje prisustva metastaza.

Načini lečenja

Hirurško uklanjanje tumora je često ključni deo tretmana karcinoma jednjaka, posebno u ranijim fazama bolesti. Najčešća procedura je ezofagektomija, tokom koje se uklanja deo jednjaka koji sadrži tumor, a zatim se preostali deo jednjaka povezuje sa želucem kako bi se omogućio prolazak hrane. Ova operacija može biti pristupljena kroz grudni koš (torakalno), kroz abdomen (abdominalno), ili kombinacijom oba pristupa (torakoabdominalno), u zavisnosti od lokacije i obima tumora. U nekim slučajevima, može biti potrebno izvesti i rekonstrukciju, koristeći deo debelog creva ili želuca da se zamene uklonjeni delovi jednjaka. Ova vrsta operacije je kompleksna i zahteva visok nivo ekspertize i iskustva od hirurškog tima. Osim hirurškog tretmana, pacijenti sa karcinomom jednjaka mogu takođe imati koristi od radioterapije, hemoterapije ili kombinacije ovih tretmana, zavisno od stadijuma bolesti, lokacije tumora, i opšteg zdravstvenog stanja pacijenta.

Važno je imati na umu da izbor tretmana zavisi od mnogih faktora, uključujući tip i stadijum karcinoma, kao i zdravstveno stanje i preferencije pacijenta. Razgovor sa multidisciplinarnim timom stručnjaka je ključan za razumevanje dostupnih opcija i donošenje informisane odluke o najboljem planu lečenja.