Book an appointment
* fields marked with an asterisk (*) are mandatory

Šta podrazumevaju složena oštećenja i deformiteti šake?

Složena oštećenja i složene deformitete šake predstavljaju ozbiljne povrede i anomalije koje mogu značajno narušiti funkcionalnost, estetiku i opštu sposobnost korišćenja šake. Ova stanja mogu proizaći iz različitih uzroka, uključujući povrede, hronične bolesti, urođene defekte ili komplikacije iz prethodnih medicinskih tretmana, zahtevajući često napredne hirurške intervencije za obnovu strukture i funkcije šake. Ovi problemi ne samo da utiču na sposobnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti, već mogu biti i izvor psihološke nelagodnosti zbog svoje vidljivosti i uticaja na lični identitet.

 

Dijagnostika i procena

Procena složenih oštećenja i deformiteta šake zahteva sveobuhvatan pristup koji uključuje fizički pregled, medicinsku istoriju i napredne dijagnostičke tehnike. Slikovni pregledi kao što su rendgen, CT i MRI, zajedno s neurološkim testiranjima, ključni su za razumevanje obima oštećenja i planiranje adekvatne intervencije.

Načini lečenja

Lečenje složenih  oštećenja i deformiteta šake obuhvata širok spektar hirurških tehnika. Za rekonstrukciju vrha prsta koristi se lokalni režanj, omogućavajući obnovu funkcije i izgleda. Mekotkivni defekti šake mogu se pokriti korišćenjem režnjeva sa drugih delova tela, što doprinosi obnavljanju šake. Složene deformitete poput ispravljanja kostiju ili prstiju mogu se korigovati procedurama poput korektivne osteotomije distalnog radijusa ili korekcijom deformiteta prstiju. U slučajevima gde su defekti šake ekstenzivni, mogu se koristiti fasciokutani ili mišićni režnjevi za obnovu funkcije i estetike.

Postoperativna nega i rehabilitacija su ključni za uspešan oporavak nakon hirurških intervencija. Individualizovani programi rehabilitacije, koji mogu uključivati fizikalnu terapiju i ergoterapiju, neophodni su za vraćanje snage, pokretljivosti i sposobnosti obavljanja svakodnevnih zadataka. Kontinuirano praćenje i prilagođavanje tretmana od strane multidisciplinarnog tima osiguravaju najbolje moguće ishode i poboljšanje kvaliteta života pacijenata. Značaj šake u ljudskom životu i identitetu čini lečenje njenih oštećenja i deformiteta ne samo medicinskim, već i psihološkim i socijalnim izazovom. Multidisciplinarni pristup koji uključuje hirurge, terapeute i druge specijaliste ključan je za postizanje najboljih mogućih ishoda i poboljšanje kvaliteta života pacijenata.