Book an appointment
* fields marked with an asterisk (*) are mandatory

Šta je astma?

Astma je hronično stanje koje karakteriše upala i sužavanje disajnih puteva, što dovodi do povremenih epizoda zviždanja pri disanju, otežanog disanja, stezanja u grudima i kašlja, posebno noću ili rano ujutro. Napadi astme mogu varirati po težini od blagih do životno ugrožavajućih. Iako se tačan uzrok astme ne zna, kombinacija genetskih faktora i izloženosti određenim faktorima u okruženju, kao što su alergeni, infekcije respiratornog sistema, fizička aktivnost, hladan vazduh i stres, može pokrenuti simptome.

Postavljanje dijagnoze

Dijagnoza astme obično uključuje pažljivu analizu simptoma i medicinske istorije, kao i fizički pregled. Lekar može izvesti seriju testova funkcije pluća, uključujući spirometriju, koja meri količinu i brzinu vazduha koju osoba može izdahnuti, kako bi pomogla u dijagnozi astme. Ponekad se mogu koristiti i testovi provokacij da bi se izazvali simptomi astme u kontrolisanim uslovima. Testovi alergije takođe mogu biti korisni u otkrivanju specifičnih okidača napada.

Načini lečenja

Iako se astma ne može izlečiti u potpunosti, uz pravilno upravljanje većina ljudi sa astmom vodi normalan i aktivan život. Lečenje obično uključuje kombinaciju lekova za dugotrajnu kontrolu, kako bi se smanjila upala i sprečili simptomi, i lekova za brzo olakšanje, kao što su inhalatori za brzo širenje disajnih puteva, koji ublažavaju simptome tokom samog napada. Plan lečenja često uključuje izbegavanje poznatih okidača, redovno praćenje funkcije pluća i kontinuirano prilagođavanje lečenja. Edukacija pacijenata i planiranje u slučaju pogoršanja takođe su ključni aspekti upravljanja astmom.