Book an appointment
* fields marked with an asterisk (*) are mandatory

Šta je artroza skočnog zgloba?

Artroza skočnog zgloba se najjednostavnije može opisati kao trošenje hrskavice ovog zgloba. javlja se nakon povreda, kod reumatskih bolesti, a ponekad i bez poznatog uzroka. 

Koji su simptomi?

Najčešći simptomi su bol i otok skočnog zgloba. Pokreti u zglobu su ograničeni, pacijent oseća ukočenost. često praćenu osećajem nestabilnosti. Svi ovi simptomi se pojačavaju pri fizičkoj aktivnosti.

Kako se postavlja dijagnoza?

Dijagnoza se postavlja pregledom Vašeg ortopeda. Ispitivanje se uvek započinje  rendgenskim snimkom stopala i skočnog zgloba pod punim opterećenjem, ponekad je potrebna dopunsko snimanje MSCT-om ili MRI-om.

Lečenje bez operacije

Lečenje se uvek započinje bez operacije:

– Fiziklana terapija sa vežbama za jačanje mišića stopala i ravnoteže.

– Ortopedsko tehnička pomagala (cipele, ulošci, zavoji).

– Tablete protiv bolova i/ili protivpalni lekovi i moguća injekcija PRPa ili Cellular Matrixa u zglob.

– Rasteretni hod sa štapom ili štakom.

Ako gornji tretman ne pomogne, može se razmotriti operacija.

Priprema i operacija

Preoperativno je potrebno uraditi osnovne analize krvne slike i biohemijskih parametara, uz intrenistički i pregled anesteziologa. 

Blaga artroza se ponekada može lečiti artroskopskom operacijom. 

U težim slučajevima artroze osnovni cilj je obezboljenje zgloba što se može postići ukočenjem odnosno artrodezom skočnog zgloba ili ugradnjom proteze skočnog zgloba. O izboru metode dogovaraju se pacijent i lekar a na osnovu samog stanja zgloba.  Operacija se izvodi u blok anesteziji, analgosedaciji ili opštoj anestaziji. U bolnici se obično ostaje jedan do dva dana, veoma retko duže.

 

Posle operacije

Zavoj i gips

Nakon operacije stopalo se previja hirurškim zavojem i imobiliše gipsom. Zavoj se menja nakon dva dana od operacije, a zatim nakon sedam,četrnaest i dvadeset jedan dan kada se i odstranjuju šavovi ukoliko je rana uredno zarasla. U slučajevima usporenog zarastanja rane šavovi se mogu odstrani i kasnije. Ukoliko rana prokrvari neposredno nakon operacije, što je česta pojava kod ovih zahvata, potrebno je zavoj pojačati  dodatnim gazama i elastičnim zavojem pre prvog previjanja. U slučaju da je zavoj krvav, postane jako prljav ili mokar, može se zameniti i kasnije u bolnici u čistim uslovima.

Noga se imobiliše gips imobilizacijom u trajanju od 6 nedjelja ukoliko je rađena proteza skočnog zgloba . a kod ukočenja zgloba noga je imobilisana 10 do 12 nedelja. Gips mora biti suv i čist. Gips je retko udoban, može izazvati osećaj pritiska, po nekada i bola. O svemu se možete konsultovati sa vašim lekarom. Više o gips imobilizaciji pročitajte u posebnom odeljku.

Oslonac i štake

U postoperativnom toku oslonac nije dozvoljen od 6 do 12 nedjelja kod ukočenja zgloba dok se kod ugradnje proteze dozvoljava oslonac do granice bola odmah po operaciji, ukoliko lekar ne odredi drugačije. U tom periodu potrebno je koristiti štake.

Otok

Nakon operacije je normalno da se pojavi otok stopala. On je najizraženiji neposredno nakon operacije. Vremenom on se smanjuje ali se može zadržati od šest do dvanaest meseci, u retkim slučajevima i duže. Da bi ste smanjili otok sednite ili lezite sa podignutim stopalom. Podignuto stopalo takođe smanjuje bol nakon operacije. Kod otoka mogu pomoći i elastične potporne čarape

Higijena/Tuš

Gips i zavoj moraju biti uvek suvi i čisti, zaštitite plastičnom kesom prilikom tuširanja. Kada rana potpuno zaraste i uklone se šavovi i gips možete istuširati celo telo uključujući i stopala.

Lekovi

Lokalni anestetik koji dobijete tokom operacije deluje 6-8 sati, pre nego što anestetik prestane delovati potrebno je započeti s tretmanom za ublažavanje bolova i odmarati se s podignutim stopalom. Potreba za lekovima za ublažavanjem bola je različita. Osećaj bola, odnosno prag bola, se razlikuje od pacijenta do pacijenta. Obično je potrebno koristiti lekove za ublažavanje bola nekoliko dana, ali bol može trajati i duže. Recepti za tablete protiv bolova mogu se dati pre operacije i treba ih podići u apoteci. O leku koji će biti najadekvatniji za Vas možete se posavetovati sa Vašim anesteziologom ili ortopedom.

Obično se preporučuju: Tablete Paracetamola 500 mg 2 tablete 4 puta na dan prva dva do tri dana kao baza.

Tableta Arcoxia 120 1 puta na dan sedam dana. 

Sem ovih tableta mogu se uz preporuku Vašeg lekara uvesti i drugi lekovi protiv bolova ukoliko je to potrebno.

Prevencija tromboze

U bolnici će te dobiti injekcije ili tablete protiv venske tromboze odnosno zgrušavanja krvi u venama koja može biti komplikacija svih operacija. One se nastavljaju uzimati 4 nedelje nakon operacije ili drugačije ukoliko to Vaš lekar odredi. Nakon četri nedelje  se se nastavlja uzimati Aspirin 100 mg 1 tableta dnevno sve do dobijanja punog oslonca na operisanu nogu.

Antibiotici

Pre i nakon operacije potrebno je da primite antibiotik koji sprečava pojavu infekcije. Nakon otpusta iz Bolnice u Vašoj otpusnoj listi biće naveden antibiotik koji ćete morati koristiti najčešće 3 do pet dana nakon operacije.

Probiotici

Antibiotici koji se daju kao tretman protiv infekcije, utiču na  Vaše crevne bakterije što može dovesti do pojave bolova, grčeva, nadutog trbuha i tečnih stolica. To se može sprečiti uvođenjem Probiotika odnosno dobrih bakterija u terapiju, 3 h nakon uzimanja antibiotika. Probiotik se obično uzima duplo duže vreme od antibiotika.

Bolovanje

Trajanje bolovanja zavisi od vrste posla kojim se bavite i od izvršenog operativnog zahvata. Savet je da bolovanje traje najmanje 3 do 6 meseci po nekada i duže. O dužini bolovanja se dogovarate sa vašim Lekarom u zavisnosti od bzine oporavka mi zahteva na poslu. Težak posao stajanje/hodanje zahteva duže bolovanje. 

Vožnja automobila

Trebali biste pričekati s vožnjom dok koristite jake lekove protiv bolova i dok ne steknete snagu i funkciju u stopalu za rukovanje pedalama. Savet lekara je da se vozilom ne treba upravljati sve dok nosite gips odnosno ortoze.

Kontrole nakon operacije

Nakon operacije javljate se na redovno previjanje kako je Vaš lekar odredio. Nakon toga je prva kontrola za šest nedjelja kada se gips ukoliko ga imate može zameniti ortozom, odnosno plastičnom čizmom. Potom su kontrole za 3, 6 i 12 meseci nakon operacije. Kontrolni pregledi podrazumevaju i kontrolmni RTG snimak stopala i skočnog zgloba pod punim opterećenjem.

Moguće komplikacije

Najčešća komplikacija je infekcija. Najčešće se radi o površinskoj infekciji koja zahteva samo zbrinjavanje rane i antibiotike. Duboka infekcija je vrlo retka kod ove vrste operacije. Može doći do manjeg oštećenja nerava s gubitkom osećaja u području operacije. Krvni ugrušci su neuobičajeni i sprečavaju se lekovima i redovnim vežbanjem. 

Ako sumnjate na komplikaciju, javite nam se.